top of page

REGULAMIN POBYTU W DOMU WAKACYJNYM POZIOMKOWA 5

BĘDZIEMY PAŃSTWU BARDZO WDZIĘCZNI ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRY MA SŁUŻYĆ ZAPEWNIENIU SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA POBYTU. ROZPOCZĘCIE POBYTU JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU.


 

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 12.00 następnego dnia. Możliwe jest rozpoczęcie lub zakończenie pobytu (o ile istnieje taka możliwość ) w innych godzinach niż wskazana doba noclegowa, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

 2. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane (ilość osób zgłoszona w trakcie rezerwacji). Nocowanie osób niezakwaterowanych bez zgody właściciela obiektu jest zabronione.

 3. W dniu zakwaterowania Gość zobowiązany jest uiścić całkowitą opłatę za pobyt oraz opłatę miejscową (kiedyś zwaną klimatyczną) na rzecz miasta Szczyrk (wysokość według aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie opłaty miejscowej na dany rok).

 4. W dniu zakwaterowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł, z której właściciel ma prawo dokonać potrąceń za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania pokoi i elementów wyposażenia.

 5. Gość powinien zawiadomić obsługę domu wakacyjnego Poziomkowa 5 o wystąpieniu szkody/ usterki/ wadliwości działania elementów wyposażenia bądź urządzeń niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia elementów obiektu, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy bądź winy jego grupy, do kwoty faktycznie poniesionych nakładów przez właściciela obiektu na rzecz naprawy tych szkód.

 7. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

 8. Dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów, również w pokoju zabaw dla dzieci oraz "placu zabaw" i ogrodzie. Plac zabaw nie jest publicznym placem zabaw podlegającym przepisom i normom prawa budowlanego.

 9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach, narciarni/ rowerowni/ przechowalni sprzętów i na zewnątrz obiektu.

 10. W obiekcie zabronione jest chodzenie w ciężkich butach/ butach narciarskich itp. Obuwie ciężkie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym- narciarni/ rowerowni/ przechowalni sprzętu.

 11. Zabronione jest wnoszenie ciężkiego sprzętu/ rowerów/ nart itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym- narciarni/ rowerowni/ przechowalni sprzętu.

 12. Ze względu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu. Zabrania się także rozpalania i korzystania z grilla węglowego na terenie budynku mieszkalnego, w tym na jego balkonach oraz na trawie w ogrodzie, wykładzinach, podłogach drewnianych i bezpośrednio pod zadaszonymi obiektami architektury ogrodowej. (ryzyko pożaru i/lub zaczadzenia tlenkiem węgla). Zabrania się także rozpalania ognisk.

 13. W razie konieczności przybycia właściciela domu wakacyjnego Poziomkowa 5 do obiektu, na wezwanie policji/ straży pożarnej/ straży miejskiej itp. z winy Gościa, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500zł.

 14. Właściciel domu wakacyjnego Poziomkowa 5 może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 15. Właściciel domu wakacyjnego Poziomkowa 5 może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin obiektu lub wyrządził szkodę w obiekcie i/lub mieniu właściciela obiektu.

 16. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta właściciel obiektu nie ponosi za takie zdarzenia odpowiedzialności.

 17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów itp., złamanie go jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 zł. Palenie jest dozwolone na zewnątrz, na balkonach itp. pod warunkiem właściwego zabezpieczenia niedopałków (popielniczka).

 18. Zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane (chyba, że właściciel wyrazi indywidualną zgodę), złamanie tego zakazu skutkować będzie dodatkową opłatą za dezynfekcję w wysokości 500 zł.

 19. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów zgodna z wymogami segregacji odpadów na terenie gminy/miasta Szczyrk. Rażące niestosowanie się do jej wytycznych będzie skutkować dodatkową opłatą za pokrycie kosztów segregacji w wysokości 200 zł

 20. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Dom Wakacyjny Poziomkowa 5 zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

bottom of page